Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Państwu o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i zaprasza do korzystania z nich.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje mieszkańców Bełchatowa i okolic, że z dniem 19 czerwca 2015 r. została rozwiązana w części umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - świadczenia w zakresie urologii oraz świadczenia zabiegowe w urologii ze świadczeniodawcą: Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ Spółka z o. o., Bełchatów, ul. 19 Stycznia 12.

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet, gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę, a także, czy NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń w dniu, w którym to sprawdzamy, czy nie. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne i wygodne.logo ZIP

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zawiadamia mieszkańców Bełchatowa i okolic, że z dniem 30 czerwca 2015 r. zostały rozwiązane w całości umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą:

NZOZ VITARA, Bełchatów, ul. 1 Maja 4

Łódzki Oddział NFZ uprzejmie informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w NZOZ „OKO - MED” w Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego 33, rozwiązał z tą placówką umowę na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradni okulistycznej bez okresu wypowiedzenia od dnia 3 lipca 2015 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę bądź zrezygnował z udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027), ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym lekarza bądź placówkę medyczną do której został zapisany.

Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Dziennikiem Łódzkim przygotowaliśmy dla Państwa dodatek Gdzie leczyć dziecko, w którym znajdą Państwo listę wszystkich poradni specjalistycznych dla dzieci oraz gabinetów stomatologicznych i ortodontycznych. Przygotowaliśmy dla Państwa także informacje na temat zasad leczenia dzieci u stomatologa i ortodonty. Dodatek ukaże się w piątek, 29 maja 2015 r.

W ramach obchodów Światowego „Dnia bez Papierosa” w Polsce Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  oraz Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem NZOZ „AHC’’ w Łodzi zapraszają w niedzielę, 31 maja 2015 r. od 9 do 20 mieszkańców Łodzi na:

"Dzień bez papierosa" na terenie Łódzkiej Manufaktury