Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej  Głównego Inspektoratu  Sanitarnego na temat zalecanych szczepień podczas podróży po Europie i świecie.

Uprzejmie informujemy, że zmienił się numer telefonu komórkowego, pod który mogą telefonować pacjenci, chcący skorzystać z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (w ramach nocnej i świątecznej opieki) w SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu, przy ul. Rokicińskiej 125.

Nowy numer to: 0605 145 149

Źródło: Rzecznik prasowy

Informacja dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z otwarciem w dniu 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli.  

Od 1 kwietnia Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzianki w wieku 40-49 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie robiły mammografii, na to badanie. Więcej szczegółów i lista placówek, w których można się zbadać, w naszym serwisie Profilaktyka TUTAJ.

Źródło: Rzecznik prasowy

Od 1 maja mieszkańcy naszego regionu, a także pacjenci z całej Polski, będą mogli korzystać z badań pozytronowej tomografii emisyjnej PET. W Polsce jest kilka aparatów PET. Pacjenci z Łódzkiego na badania jeździli dotąd do Bydgoszczy, Gliwic lub Kielc.

Od 1 lutego 2011 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r, obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. 

Składka na dobrowolne ubezpieczenie II kwartał 2011 r.:

PODSTAWA       3478,91 PLN
SKŁADKA             313,10 PLN

Publikujemy list otwarty polskich onkologów, w którym odnoszą się oni do treści zawartych w programie TVN24 „Czarno na Białym” z dnia 3 stycznia 2011 roku.

 

Źródło: Rzecznik Prasowy

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż ustalanie terminu udzielenia poza granicami kraju wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych powinno następować po uprzednim wydaniu decyzji Prezesa NFZ wyrażającej zgodę na przeprowadzenie wnioskowanego świadczenia opieki zdrowotnej poza granicami kraju.

14.12.2010 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegnie wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców.

Nowe wzory wniosku będą dostępne na stronach internetowych od 1 stycznia 2011 r.

14.12.2010 r.

 Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ