Drukuj

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

Podstawowe informacje o tablicy

W przypadkach, gdy:

dopuszcza się możliwość umieszczania informacji o wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, w ramach jednej tablicy, pod jednym, wspólnym logo NFZ (poniżej paska). Dopuszcza się przy tym stosowanie skrótów np. NZOZ Xyz w Krakowie;

dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru tablicy, pod warunkiem zachowania proporcji logo NFZ oraz czytelności tekstu, z zastrzeżeniem minimalnej szerokości tablicy np. 500 mm (ok. 17% różnicy w stosunku do wymiaru podstawowego),

dopuszczalne jest wykonanie jej ze stali w kolorze srebrnym, pod warunkiem zachowania białego koloru tła dla logo NFZ (część tablicy ponad paskiem).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wzor_tablicy_swiadczeniodawca.jpg)Wzór tablicyświadczeniodawca.jpg95 kB
Pobierz plik (wzor_tablicy_swiadczeniodawca.pdf)Wzór tablicyświadczeniodawca.pdf63 kB
Pobierz plik (wzor_tablicy_swiadczeniodawca.zip)Wzór tablicyświadczeniodawca.zip464 kB