Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 ze zmn.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135