Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Uwaga! Treść ustawy opublikowana na stronach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie stanowi źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2011.197.1172 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ustawa_DU2015581.pdf)plik pdfUstawa - tekst ujednolicony1289 kB