1. Pion Dyrektora Oddziału:
  1. Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy:
   • Dział Obsługi Kancelaryjnej i Rady Oddziału
   • Zespół Radców Prawnych
   • Dział Prawno-Organizacyjny:
   • Sekcja Postępowań Administracyjnych
   • Dział Gospodarczy
  2. Wydział Informatyki:
   • Dział Aplikacji
   • Sekcja Eksploatacji i Infrastruktury
  3. Rzecznik Prasowy
  4. Wydział Kadr i Szkoleń
  5. Wydział Współpracy Międzynarodowej
  6. Wydział Kontroli:
   • Dział Zarządzania Procesem Kontroli
   • Dział Realizacji Kontroli
   • Sekcja Kontroli Wewnętrznej
  7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
  8. Specjalista ds. BHP
  9. Delegatura Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim
  10. Delegatura Oddziału w Sieradzu
  11. Delegatura Oddziału w Skierniewicach
 2. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych:
  1. Wydział Ekonomiczno-Finansowy:
   • Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji
   • Dział Rozliczania Umów
   • Dział Obsługi Umów
  2. Wydział Księgowości:
   • Sekcja Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości
   • Sekcja Księgowości Świadczeń Zdrowotnych
 3. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:
  1. Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej: 
   • Dział Kontraktowania i Monitorowania Umów Lecznictwa Stacjonarnego
   • Dział Kontraktowania i Monitorowania Umów Lecznictwa Ambulatoryjnego
   • Dział POZ oraz ZAO
   • Dział Analiz i Planowania Świadczeń
   • Dział Weryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej
   • Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań
  2. Wydział Gospodarki Lekami:
   • Dział Refundacji i Rozliczeń:
    • Sekcja Programów Lekowych i Chemioterapii
   • Dział Weryfikacji Recept
 4. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych:
  1. Wydział Spraw Świadczeniobiorców:
   • Dział Spraw Świadczeniobiorców
   • Dział Obsługi Świadczeniobiorców
   • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
  2. Wydział ds. Służb Mundurowych: 
   • Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (struktura organizacyjna ŁOW NFZ.pdf)plik pdfStruktura organizacyjna ŁOW NFZ221 kB