Skip to main content

O oddziale

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informujemy, że możliwe jest złożenie wniosku do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (/g2s1or6i3h/SkrytkaESP) w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników:

 • .doc
 • .rtf 
 • .xls 
 • .csv 
 • .txt 
 • .gif 
 • .tif 
 • .bmp 
 • .jpg 
 • .pdf 
 • oraz archiwa .zip

wniosek do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w portalu EPUAP

Uwaga! Wszelkie dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.