Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

Pytania podczas audycji

  • Rehabilitant samodzielnie zmniejszył mi liczbę zabiegów. Czy mógł to zrobić?

Zarządzenie 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w rozdziale 5 paragrafie 9 w punkcie 3, który stanowi: "W przypadku konieczności dokonania zmiany zleconych zabiegów, niezbędne jest uzasadnienie merytoryczne oraz podpis specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, magistra fizjoterapii lub lekarza w karcie zabiegowej pacjenta", znaczy to, że w uzasadnionych przypadkach magister może zmienić liczbę zabiegów.

  • Ile razy w ciągu roku mogę korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Lekarz twierdzi, że raz do roku.

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. W uzasadnionych przypadkach lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na 2 cykle. Nie ma limitu cyklów zabiegowych w roku, niemniej jednak skierowanie do poradni rehabilitacyjnej (lekarza rehabilitanta) jest ważne rok.

Pański lekarz może rozważyć rehabilitację w oddziale dziennym lub stacjonarną, lub rehabilitację uzdrowiskową w sanatorium.

  • Czy mogę korzystać z rehabilitacji w basenie?

Niestety, w Łódzkiem nikt nie zdecydował się na prowadzenie tej formy rehabilitacji; refundowane zabiegi z użyciem wody, z których można skorzystać w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej to: masaż wirowy całego ciała, masaż wirowy dolnych lub górnych kończyn, masaż podwodny i kąpiel czterokomorowa.

posłuchaj audycji z dnia 28 sierpnia 2012r.

Przyciski odtwarzacza: