Email: krzysztof

Subject: ewuś

Message: dla czego niemogem sprawdzić na stronie w programie ewus czy jestem ubezpieczony

Na razie nie jest to możliwe, z systemu eWUŚ można skorzystać przy okazji wizyty u lekarza lub tutaj.