Email: Krzysztof Rosa 

Subject: sposób/reuły starania sie o refundacje oksygenetora ( koncentrator tlenu) 

Message: Witam, czy, i w jaki sposób można otrzymać refundację oksygenatora (koncentratora tlenu)? Pacjentem jest mój tata (88 lat, emeryt) leczony pulmonologicznie (Poradnia Specjalistów Medmed, która ma podpisany kontrakt z NFZ) z powodu POCHP,jest w trakcie zaostrzenia choroby. Urządzenie jest niezbędne by poprawić wydolność płuc.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić i od kogo ( czy może to być lekarz - pulmonolog pracujący w niepublicznym ZOzZ-ie (jw), czy musi to być specjalista z Poradni Leczenia Chorób Płuc ?

Jak długo trwa proces orzekania o przyznaniu/nieprzyznaniu refundacji ?

Będę zobowiązany za szybką odpowiedź.

Z poważaniem,

 

Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej pobranej w spoczynku, w pozycji siedzącej wykonanej w okresie wyrównania choroby (pacjent oddycha powietrzem atmosferycznym).

Wskazania:

 1. 1)ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2)£ 55 mmHg.
 2. 2)ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej PaO256-60 mmHg, jeśli obecny jest przynajmniej jeden z trzech poniżej wymienionych objawów:
  1. a)radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego,
  2. b)elektrokardiograficzne cechy przerostu prawej komory,
  3. c)hematokryt ³ 55%.

Kwalifikacji do leczenia dokonuje lekarz specjalista z oddziału chorób płuc, z którym świadczeniodawca podpisał sformalizowane zasady koordynacji i współpracy. Lista placówek, które zajmują się tlenoterapią domową. Lekarz kwalifikujący do leczenia musi dysponować aktualnymi wynikami:

 1. badania gazometrycznego krwi,
 2. badania spirometrycznego,
 3. rtg klatki piersiowej PA i boczne,
 4. EKG
 5. morfologii krwi z hematokrytem

Świadczeniodawca dostarcza do domu pacjenta koncentrator tlenu oraz przewody tlenowe nieodpłatnie, zaś pacjent opłaca koszty energii elektrycznej zużywanej przez aparat; oraz zapewniena realizacji/ dostępu do badań:

a)laboratoryjnych,

b)mikrobiologicznych,

c)radiologicznych.

Zapewnia dostęp do całodobowej konsultacji telefonicznej z personelem zespołu domowego leczenia tlenem udzielającym świadczeń.