Email: Krysia

Subject: Sanatorium

Message: Przy którym numerze w kolejce, są wystawiane skierowania do sanatorium? Czy termin i miejsce wyjazdu można będzie zobaczyć w przeglądarce? Na ile wcześnie jest wysyłana informacja do pacjenta o wyjeździe? Pozdrawiam

Oddział Funduszu potwierdza skierowania zgodnie z datą ich wpływu  i możliwościami, w zakresie posiadanych miejsc. też Nie możemy określić,  przy który numerze wyświetlanym w przeglądarce skierowań pojawi się informacja o  wyjeździe.

O terminie i miejscowości leczenia pacjenci są powiadamiani odrębnym pismem najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Informujemy również, że w przeglądarce skierowań będzie widoczna informacja o terminie i miejscu leczenia.