Email: Halina

Subject: Kolejka do sanatorium

Message: Proszę wytłumaczyć, dlaczego w niektóre dni numery w kolejce oczekujących na skierowanie do sanatorium rosną zamiast maleć? W poniedziałek wieczorem(16.09)miałam 1607, we wtorek przed południem 1598(spadło 9), a już wieczorem 1610(zwiększyło się o 12). A mojemu tacie w ciągu nocy z dnia 12/13.09.numer kolejki w przeglądarce zwiększył się o 167 numerów. Taka sytuacja dotknęła pacjentów nie tylko z regionu łódzkiego, a także z innych regionów Polski i to nie po raz pierwszy, więc nie może być to spowodowane skierowaniami poszpitalnymi, które powodują ponowne zwiększenie się numeru, a tym samym wydłużenie czasu oczekiwania, jak to kiedyś, na podobne pytanie fundusz odpowiedział .

ŁOW NFZ informuje, że skierowanie nie są potwierdzane wg nr z przeglądarki.

Przyznając wyjazd bierzemy pod uwagę datę wpływu skierowania, konsultacje lekarza specjalisty, profil leczenia oraz możliwości w zakresie posiadanych skierowań.

Być może na zmianę nr oczekiwania w kolejce mają wpływ aktualizacje systemu informatycznego obsługującego przeglądarkę.