Email: Stefania Sz.

Subject: Skierowanie d/sanatorium

Message: Mam pytanie. Czy istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania skierowania do sanatorium z tzw. zwrotów? Dziękuję.

W tej chwili okres oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w ŁOW NFZ wynosi około 16-18 miesięcy,a na leczenie poszpitalne – 3 do 4 miesięcy. Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty. Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie:w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu (42) 275-40-83 oraz (42) 275-40-89.