Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości XML z list oczekujących

18 luty 2011

W nawiązaniu do komunikatu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi z dnia 20 stycznia 2011 r., „W sprawie ujednolicenia sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących” i w związku z licznymi Państwa wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawczości z przedmiotowego zakresu, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi ponownie przypomina, że osoby oczekujące na następujące procedury medyczne:

 • leczenie aparatem ortodontycznym,
 • leczenie protetyczne;
 • tomografia komputerowa;
 • echokardiografia;
 • rezonans magnetyczny;
 • tomografia pozytonowa PET;
 • ułatwienie krążenia śródgałkowego (jaskra);
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia);
 • wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego, protezy słuchowej;
 • zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych;
 • pomosty dla rewaskularyzacji serca (by-pass);
 • założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca i inne zabiegi;
 • zabiegi wewnątrznaczyniowe na tętnicach innych niż wieńcowe;
 • koronarografia;
 • laparoskopowa cholecystektomia, laparoskopowa cholecystektomia laserowa;
 • kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
 • artroskopia;
 • zabiegi związane z operacjami kręgosłupa (usztywnienie, spondylodeza);

powinny być wykazywane w sprawozdaniach jako oczekujący do komórek organizacyjnych, w których te procedury medyczne są realizowane. Oznacza to, że sprawozdania z list oczekujących, przekazywane komunikatem sprawozdawczym XML,  powinny zawierać dane  wyłącznie z dokładnością do komórek organizacyjnych, a nie jak do tej pory do komórek organizacyjnych i procedur medycznych.


Jedynie w przypadku  sześciu procedur medycznych, tj.: zabiegów w zakresie soczewki-zaćma, angioplastyki, endoprotezoplastyk pierwotnych i rewizyjnych stawu biodrowego oraz kolanowego, osoby na nie oczekujące nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu liczb oczekujących i średnich czasów oczekiwania do komórek organizacyjnych, w których te procedury są realizowane. Dane o osobach oczekujących na te procedury pozyskiwane są  bowiem od Państwa za pośrednictwem udostępnionej aplikacji SZOI.


Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu powinniście Państwo prowadzić odrębne listy oczekujących na terapeutyczne programy zdrowotne.  Dane o osobach oczekujących na programy zdrowotne nie podlegają jednak comiesięcznej sprawozdawczości przekazywanej do ŁOW NFZ za pośrednictwem komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.


Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90