W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączenie do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń w danym zakresie:

  1. Lekarz dentysta - stałe prawo wykonywania zawodu. 
  2. Lekarz specjalista - dyplom specjalisty w danej dziedzinie.
  3. Personel pomocniczy - (pomoc dentystyczna, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna) - dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami realizacji świadczeń określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. (Dz. U. 09. Nr 140, poz. 1144  ze zm.).  

Jednocześnie przypominamy, że lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej   nie posiada tytułu lekarza specjalisty w danej dziedzinie.