Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 r. ogłoszone zostały nowe postępowania konkursowe w rodzajach świadczeń Opieka paliatywna i hospicyjna oraz Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Postepowania te zastępują postepowania odwołane zarządzeniami Nr 36/17 Dyrektora ŁOW NFZ oraz Nr 38/17 Dyrektora ŁOW NFZ.
Po dalsze szczegóły zawarte w Ogłoszeniu dla danego konkursu zapraszamy do Informatora o postepowaniach konkursowych na rok 2017.
Przygotowując oferty na powyższe postępowania prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na użycie poprawnego pliku definicji postępowania z postepowania nieodwołanego.