Informujemy, że w sekcji Poradniki i instrukcje dla Świadczeniodawców w serwisie Zawieranie umów w dniu dzisiejszym umieściliśmy „Wzór oświadczenia personelu w ofercie” w wersji edytowalnej. Dotychczas dostępny był jedynie w wersji PDF.
Jednocześnie przypominamy, że od dnia 10 lutego dostępny jest uaktualniony wzór Oświadczenia poszerzony o numer PESEL. Osoby które pobrały wcześniej to oświadczenie proszone są o aktualizację posiadanego wzoru.