Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniem Dyrektora z dnia 24 października 2017 r. nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania 05-18-000001/RTM/16/1/10/07/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego 10/07 (Rawa Mazowiecka). Wprowadzone zmiany przedstawiają się następująco:

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych