Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z przyczyn technicznych termin składania ofert w postępowaniu konkursowym 05-19-000030/RTM/16/1/10/01/01 o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju - ratownictwo medyczne od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., został przedłużony do 12 marca 2019 r., natomiast otwarcie ofert nastąpi 14 marca 2019 r.

Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych