Drukuj

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia nr 45/2019/DSOZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 10 maja 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro).

Dział Obsługi Umów:

Żródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy