Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ w postępowaniu konkursowym nr 05-19-000119/AOS/02/1/01 zmienione zostały terminy składania ofert, otwarcia postępowania i rozstrzygnięcia.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej