Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań,
prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie „Profilaktyka 40 PLUS”
dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących
wnioskodawców:

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej