Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że cena oczekiwana w zakresie: 07.0000.220.02-świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii wynosi 1,16 zł.

 

Źródło: WŚOZ