Komisja konkursowa nr K12052022 powołana Zarządzeniem nr 55/22 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z dnia 13 maja 2022 roku, do przeprowadzenia postępowania nr 05-22-000122/LSZ/03/05/01 mającego na celu wyłonienie realizatorów programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A”, informuje o złożeniu w dniu 1 czerwca 2022 roku protestu przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 113.

Źródło: Komisja konkursowa nr K12052022