Drukuj

Pytanie 1

Czy w postępowaniach na zakres „fizjoterapia domowa” należy podać dla personelu w Portalu Potencjału rozpisany harmonogram w miejscu pracy czy harmonogram wizyt domowych?

Odpowiedź na pytanie 1:

W obecnie ogłoszonych postępowaniach na zakres: 05.1310.209.02 - FIZJOTERAPIA DOMOWA w Portalu Potencjału należy wykazać harmonogram dostępności komórki organizacyjnej, a w przypadku personelu wykazać harmonogram w miejscu pracy. Konstrukcja szablonów na postawie których ogłoszone zostały postępowania konkursowe uniemożliwia podanie harmonogramu wizyt domowych. Uzupełniony harmonogram wizyt domowych dla personelu nie przeniesie się do formularza ofertowego w związku z tym należy przedstawić jedynie harmonogram w miejscu pracy. Należy pamiętać o rozdzielności harmonogramów w przypadku kontraktowania więcej niż jednego zakresu świadczeń w jednym miejscu udzielania świadczeń. W takim przypadku w Portalu Potencjału świadczeniodawca prowadzi pełną rozpiętość czasu pracy dla komórki i personelu i dopiero na poziomie aplikacji ofertowej ogranicza/skraca harmonogramy dla odpowiednich zakresów.

Pytanie 2:


Czy realizowane dotychczas na podstawie umowy z NFZ świadczenia fizjoterapii domowej w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej uprawniają oferenta do zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1.4.1.1 (zgodnie z okresem obowiązywania umowy)?


Odpowiedź na pytanie 2:


Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, iż w/w pytanie dotyczy realizacji umowy w zakresie objętym postępowaniem konkursowym, a w związku z tym dotyczy ciągłości realizacji umowy w zakresie 05.1310.209.02 - FIZJOTERAPIA DOMOWA.