Drukuj

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

 

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę.

 

Adresatami są osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

 

Świadczenia (raz na dwa lata) udzielane są bez skierowania, pacjentom znajdującym się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.

 

Zadaniem pielęgniarki jest dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.

 

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy POZ - pielęgniarka do której zdeklarowany jest pacjent.

 

W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje pisemną informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, informując pacjenta o dalszym postępowaniu.

 Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej