Drukuj

 

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA JASKRY

 

Badania te skierowane są do osób w wieku powyżej 35. roku życia, które nie były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry może stanowić jedyny cel porady lub być wykonane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn.

 

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem jaskry są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 5b do Zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry obejmuje:

 

Badania zrealizować można w każdej poradni okulistycznej, która posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do poradni wymagane jest skierowanie.

 

Po wykonaniu badania lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W przypadku prawidłowego wyniku badania – zaleca ponowne zgłoszenie się na badanie po 24 miesiącach. Gdy wynik badania jest nieprawidłowy, lekarz zobowiązany jest skierować pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie poza programem.

 

Stan na dzień: 1 lutego 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej