Drukuj
Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Księgowej/księgowego
 w Wydziale Księgowości


 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania pożądane

Główne obowiązki: 

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
 
z dopiskiem

"oferta pracy – Księgowe/księgowego w Wydziale Księgowości” Inne informacje:
Kandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 362 o naborze na wolne stanowisko pracy Księgowej/księgowego w Wydziale Księgowości Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Aneta Pawłowska zam. Łódź,
  2. Agata Rosiak zam. Łódź.
Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisko Księgowej/księgowego w Wydziale Księgowości Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.