Drukuj

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Referent


w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców


Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania pożądane

Główne obowiązki:

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
 
z dopiskiem"oferta pracy – Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej-Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców”.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 365 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań:
  1. Jolanta Gruchała, zam. Łódź,
  2. Piotr Klocek, zam. Łódź,
  3. Michał Kamil Konieczny, zam. Łódź,
  4. Martyna Kosiuk, zam. Łódź,
  5. Agnieszka Słoka – Młynarczyk, zam. Łódź.Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań została zatrudniona p. Martyna Kosiuk, zam. Łódź.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.