Już od 1 maja mieszkańcy naszego regionu, a także pacjenci z całej Polski, będą mogli korzystać z badań pozytronowej tomografii emisyjnej PET. W Polsce jest kilka aparatów PET. Pacjenci z Łódzkiego na badania jeździli dotąd do Bydgoszczy, Gliwic lub Kielc.

PET to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu można diagnozować i monitorować niektóre choroby nowotworowe, pozwala na wykrycie nawet niewielkich ognisk raka. Zakres patologii diagnozowanych za pomocą PET jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (załącznik 2). Badania PET wykonywane są na zlecenie lekarza specjalisty i płaci za nie bezpośrednio Fundusz.

ŁOW NFZ ogłosił konkurs na badania za pomocą PET – zostanie on rozstrzygnięty w połowie kwietnia. Na badania Fundusz przeznaczył 1,7 mln zł. Umowa będzie obowiązywała od 1 maja do końca br.

 

Beata Aszkielaniec

Rzecznik prasowy ŁOW NFZ

Łódź, 24 czerwca 2011 r.