W poniedziałek (23 maja 2016 r.) odbyło się w Łodzi ostatnie z cyklu spotkań poświęconych programowi opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży. Na konferencję pt. ”Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży w praktyce” licznie przybyli świadczeniodawcy, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w pilotażu.

Narodowy Fundusz Zdrowia w spotkaniu reprezentowali p. Wojciech Zawalski – Dyrektor  Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej, p. Sylwia Wądrzyk –  p.o. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, p. Katarzyna Olszewska– koordynator spotkania ze strony Centrali NFZ,  a także dyrektorzy Łódzkiego Oddziału NFZ oraz pracownicy, którzy będą wspierać świadczeniodawców w realizacji tego projektu.

W konferencji uczestniczyło około 150 osób: lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także konsultanci wojewódzccy w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, dyrektorzy szpitali, kierownicy i ordynatorzy klinik oraz oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych oraz przedstawiciele poradni podstawowej opieki zdrowotnej. W szkoleniu wzięli udział również koordynatorzy KOC z łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Podczas ożywionej dyskusji przedstawione zostały założenia i cele programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, a także omówione zostały wątpliwości, które sygnalizowali zaproszeni goście.

KOC w mediach:

TV TOYA

Łódzkie Wiadomości Dnia

Budzi się ludzi TVP Łódź