Wszystkie szpitale i poradnie specjalistyczne w Łódzkiem podpisały aneksy do umów na rok 2017, oznacza to, że pacjenci będą mogli leczyć się tam, gdzie dotąd.

Mieszkańcy naszego województwa na co dzień pozostają pod opieką 67 szpitali oraz niemal 2000 poradni specjalistycznych.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, zgodnie z planem finansowym, wyda na leczenia pacjentów w 2017 roku ponad 4,9 miliarda złotych.

Artur Olsiński

Dyrektor ŁOW NFZ