Na stronie internetowej ŁOW NFZ opublikowaliśmy ankietę Kobieta pod opieką położnej dotyczącą jakości i dostępności opieki położnej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut.

Już od 1 maja mieszkańcy naszego regionu, a także pacjenci z całej Polski, będą mogli korzystać z badań pozytronowej tomografii emisyjnej PET. W Polsce jest kilka aparatów PET. Pacjenci z Łódzkiego na badania jeździli dotąd do Bydgoszczy, Gliwic lub Kielc.

Informacja prasowa na temat nowych zasad nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej

Od 1 marca zmieniają się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (ustawa z dnia 29 października 2010 r., Dz. U. Nr 225 poz.1465 z dnia 30.11.2010). Nowe zasady udzielania świadczeń i przepisy prawne obligują ŁOW NFZ do podzielenia województwa na tzw. obszary zabezpieczenia, które nie zawsze są tożsame z granicami administracyjnym powiatów. Podział, który proponujemy jest najbardziej optymalny - spełnia wymóg stworzenia obszarów spójnych pod względem  terytorialnym, komunikacyjnym i dostępności do placówek opieki zdrowotnej. Jest także najlepszy ze względów ekonomicznych.

8 września 2009 r. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał List intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Inicjatorami podpisania dokumentu byli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Paweł Górski i Dyrektor ŁOW NFZ Paweł Paczkowski.

Współpraca będzie obejmowała między innymi czynny udział studentów Uniwersytetu Medycznego w promocji profilaktyki zdrowia, praktyki studenckie w ŁOW NFZ, a także współpracę naukową z kołami studenckimi i wykładowcami Uniwersytetu.

23 marca 2009 odbyła się wspólna konferencja prasowa Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej i Dyrektora ŁOW NFZ Pawła Paczkowskiego. Tematem konferencji był przeprowadzony w dniach 16.2. – 23.3. konkurs ofert na ratownictwo medyczne.

Materiał z konferencji prasowej 27.10.2008r.