Od 1 lipca 2008 r. zaczyna obowiązywać w Polsce nowy system rozliczania usług medycznych świadczonych w szpitalach. Jego wprowadzenie jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska świadczeniodawców na zmianę systemu na taki, który umożliwi racjonalne finansowanie leczenia szpitalnego.