W związku z artykułem pt. „Tylko śmierć skraca kolejki”, który ukazał się na łamach Expressu Ilustrowanego w dniu 15 października 2015 roku, mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia wyjaśnia:

Sprostowanie do tekstu red. Agnieszki Jędrzejczak pt. "1,5 miliona na premie dla pracowników NFZ w Łodzi" (Dziennik Łódzki z 7 lutego 2015 r.).

W artykule pt.: "1,5 miliona na premie dla pracowników NFZ w Łodzi" pani red.  Agnieszka Jędrzejczak podaje, iż  „porównywalnie - w tegorocznym budżecie NFZ na: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, chemioterapię, rehabilitację leczniczą, opiekę paliatywną i hospicyjną oraz leczenie stomatologiczne łącznie zapisał 1,1 mln zł.” oraz że „Suma wypłaconych premii przewyższa kwoty, jakie NFZ planuje w tym roku przeznaczyć na: podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą, chemioterapię, leczenie stomatologiczne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, opiekę paliatywną i programy terapeutyczne”.

Wyjaśnienia do tekstu red. Adama Czerwińskiego  pt. Wojna o kardiochirurgię oraz wywiadu Łódź potrzebuje kardiochirurgii opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 21 stycznia 2015 r.