W związku z artykułem pt. „Luki w zębach i w przepisach” , który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej 24 czerwca 2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia:

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi przesłanych w kolejnych dniach do Gazety Wyborczej.


Panie Redaktorze, w odpowiedzi na Pańskie zapytania, powołując się na Ustawę  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r.) art. 14 ust. 2 i 3 proszę o opublikowanie w całości mojej odpowiedzi:

Sprostowanie w związku z publikacją 14 września br. w Gazecie Wyborczej artykułu pt. "Dyrektor "łowców skór" robi karierę w NFZ"..

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że świadczenia rezonansu magnetycznego zakontraktowane w ramach konkursu ofert na lata 2012-2014 są wykonywane w następujących placówkach służby zdrowia na terenie Łodzi:

W związku z artykułem red. Joanny Barczykowskiej „Sąd skazał pedofila na leczenie. NFZ nie dał kasy”, pragnę uspokoić Czytelników gazety, to co napisała Pani Redaktor nie jest prawdą, a fakty są następujące: