Szanowni Państwo, od dnia 2 stycznia 2018 r. aktualne ogłoszenia o zamówienia publiczne Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej ŁOW NFZ.


W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: “świadczenie na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”.


W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.


 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579) przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia" nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/5/2017.

 

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia - w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579) - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na „Świadczenie usługi w zakresie aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579) przetarg nieograniczony na "Ochronę Osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia" nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/3/2017.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579) przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia" nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/1/2017.

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Zakup i dostawę zestawów komputerowych”.

Łódź, dn. 18 października 2017 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie i dostawę informatorów p.t. Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”