Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

logo EWUŚ 

 

Od 1 stycznia 2013 w poradniach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdecydują się wdrożyć bezpłatny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców EWUŚ pacjenci będą mogli potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości.

 

Wystarczy podać PESEL, by móc skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.