Skip to main content

Zamówienia publiczne - top

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień

26 sierpień 2016

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

 

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek.. roboty budowlane art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł III kwartał 2023 r.
2.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawy art. 275 pkt 1 Pzp 380 000,00 zł III kwartał 2023 r
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r

  

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

725 000,00 zł

I kwartał 2023 r.

2.

Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek.

roboty budowlane

art. 275 pkt 1 Pzp

400 000,00 zł

II kwartał 2023 r.

3.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawy

art. 275 pkt 1 Pzp

300 000,00 zł

II kwartał 2023 r.

4.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

375 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

5.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

515 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

 

 Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023.

 

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Ochrona fizyczna osób i mienia usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzanych w roku 2022

  

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2022.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

art. 359 pkt 2 Pzp
2 100 000,00 zł IV kwartał 2022 r.
2.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługi art. 275 pkt 1 Pzp 431 000,00 zł IV kwartał 2022 r
3. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 594 000,00 zł IV kwartał 2022 r.
4. Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API. usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

art. 359 pkt 2 Pzp
700 000,00 zł IV kwartał 2022 r

  

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, przewiduje przeprowadzić w roku 2021 na rok 2022 - na podstawie zatwierdzonego Planu finansowego na 2022 r.  - AKTUALIZACJA

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Ochrona fizyczna osób i mienia usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 333 000,00 zł IV kwartał 2021 r.
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 521 500,00 zł IV kwartał 2021 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2021.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 230 000,00 zł III kwartał 2021 r.
2. Zakup komputerów przenośnych /komputerów All-in-One/stacji ThinClient dostawy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 396 000,00 zł III kwartał 2021 r.
3. Zakup macierzy dyskowej. dostawy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 450 000,00 zł III kwartał 2021 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2021.

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.
usługi zapytanie o cenę 420 000,00 zł IV kwartał 2020r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Targowej 35,
ul. Kopcińskiego 58 oraz
Wydawniczej 8 i 12.
usługi usługi społeczne 320 000,00 zł IV kwartał 2020 r.
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 350 000,00 zł IV kwartał 2020 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020. 

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 396 743,19 zł IV kwartał 2019 r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz Wydawniczej 8 i 12. usługi usługi społeczne 263 369,55 zł IV kwartał 2019 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2019, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi zapytanie o cenę 390 000,00 zł IV kwartał 2018 r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz Wydawniczej 8 i 12. usługi usługi społeczne 260 000,00 zł IV kwartał 2018 r.
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 1 850 000,00 zł IV kwartał 2018 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2018, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów ŁOW NFZ usługi Przetarg nieograniczony 450 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia ŁOW NFZ usługi Procedura zgodna z art. 138o ustawy Pzp 300 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
3. Świadczenie usług pocztowych usługi Przetarg nieograniczony 1 150 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
4. Remont obiektów ŁOW NFZ w Łodzi roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł II kwartał 2018 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2017, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów ŁOW NFZ usługi Przetarg nieograniczony 400 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia ŁOW NFZ usługi Procedura zgodna z art. 138o ustawy Pzp 350 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
3. Świadczenie usług w zakresie udzielania informacji telefonicznej usługi Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
4. Remont pomieszczeń ŁOW NFZ przy ul. Wydawniczej 8, remont pomieszczeń piwnicznych i drzwi wejściowych w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 oraz remont ogrodzenia terenu ŁOW NFZ roboty budowlane Przetarg nieograniczony 317 000,00 zł II kwartał 2017 r.

 {attachments}

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy