Skip to main content

Zamówienia publiczne - top

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2024. AKTUALIZACJA

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

450 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

2.

Zakup 8 szt. serwerów klasy x86.

dostawa

art. 132 Pzp

950 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

3.

Zakup 30 szt. zestawów komputerowych i 20 szt. komputerów przenośnych w zestawie z monitorem wyposażonym w hub USB-C.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

310 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

4.

Zakup dwóch urządzeń do monitorowania i ochrony sieci.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

700 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jakie Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki przewiduje przeprowadzić w roku 2024 - na podstawie zatwierdzonego Planu finansowego i Planu inwestycyjnego na 2024 r. - AKTUALIZACJA

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

450 000,00 zł

I kwartał 2024 r.

2.

Zakup 8 szt. serwerów klasy x86.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

950 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

3.

Zakup 30 szt. zestawów komputerowych i 20 szt. komputerów przenośnych w zestawie z monitorem wyposażonym w hub USB-C.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

310 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

4.

Zakup dwóch urządzeń do monitorowania i ochrony sieci.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

700 000,00 zł

II kwartał 2024 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2024.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 450 000,00 zł I kwartał 2024 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek.

roboty budowlane

art. 275 pkt 1 Pzp

400 000,00 zł

III kwartał 2023 r.

2.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

380 000,00 zł

III kwartał 2023 r.

3.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługa

art. 275 pkt 1 Pzp

375 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

4.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych.

usługa

art. 275 pkt 1 Pzp

515 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

5.

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową i zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

588 219,21 zł

IV kwartał 2023 r.

6.

Modernizacja rdzenia sieci.

dostawa

art. 275 pkt 1 Pzp

556 460,90 zł

IV kwartał 2023 r.

7.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej do budynków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

usługa

art. 305 pkt 1 Pzp

826 282,36 zł

IV kwartał 2023 r.

8.

Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API.

usługa

art. 275 pkt 1 Pzp

729 802,79 zł

IV kwartał 2023 r.


Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł III kwartał 2023 r.
2.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 380 000,00 zł III kwartał 2023 r
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r
5.

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową i zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.

dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 588 219,21zł IV kwartał 2023 r
6. Modernizacja rdzenia sieci. dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 556 460,90 zł IV kwartał 2023 r
7. Przesyłka i dystrybucja energii elektrycznej do budynków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. usługa

art. 305 pkt 1 Pzp

826 282,36 zł IV kwartał 2023 r

  


Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł III kwartał 2023 r.
2.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawy art. 275 pkt 1 Pzp 380 000,00 zł III kwartał 2023 r
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r
5.

Zakup 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł IV kwartał 2023 r
6. Modernizacja rdzenia sieci. dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 556 460,90 zł IV kwartał 2023 r
7. Przesyłka i dystrybucja energii elektrycznej do budynków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. usługa

art. 305 pkt 1 Pzp

826 282,36 zł IV kwartał 2023 r

  


Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)  plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł III kwartał 2023 r.
2.
Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.
dostawy art. 275 pkt 1 Pzp 380 000,00 zł III kwartał 2023 r
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r
5.

Zakup 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł IV kwartał 2023 r
6. Modernizacja rdzenia sieci. dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 556 460,90 zł IV kwartał 2023 r
7. Przesyłka i dystrybucja energii elektrycznej do budynków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. usługa

art. 305 pkt 1 Pzp

435 405,75 zł IV kwartał 2023 r

  


Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)  plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł III kwartał 2023 r.
2.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawy art. 275 pkt 1 Pzp 380 000,00 zł III kwartał 2023 r
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługa art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r
5.

Zakup 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

dostawa art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł IV kwartał 2023 r
6. Modernizacja rdzenia sieci.   art. 275 pkt 1 Pzp 556 460,90 zł IV kwartał 2023 r

  


Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek.. roboty budowlane art. 275 pkt 1 Pzp 400 000,00 zł III kwartał 2023 r.
2.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawy art. 275 pkt 1 Pzp 380 000,00 zł III kwartał 2023 r
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł IV kwartał 2023 r

  

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023 - AKTUALIZACJA

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

725 000,00 zł

I kwartał 2023 r.

2.

Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek.

roboty budowlane

art. 275 pkt 1 Pzp

400 000,00 zł

II kwartał 2023 r.

3.

Zakup 50 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów.

dostawy

art. 275 pkt 1 Pzp

300 000,00 zł

II kwartał 2023 r.

4.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

375 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

5.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych.

usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

515 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

 


 Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Ochrona fizyczna osób i mienia usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 375 000,00 zł IV kwartał 2023 r.
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 515 000,00 zł

IV kwartał 2023 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzanych w roku 2022

  

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2022.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

art. 359 pkt 2 Pzp
2 100 000,00 zł IV kwartał 2022 r.
2.

Ochrona fizyczna osób i mienia.

usługi art. 275 pkt 1 Pzp 431 000,00 zł IV kwartał 2022 r
3. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługi art. 275 pkt 1 Pzp 594 000,00 zł IV kwartał 2022 r.
4. Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API. usługi

art. 275 pkt 1 Pzp

art. 359 pkt 2 Pzp
700 000,00 zł IV kwartał 2022 r

  

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, przewiduje przeprowadzić w roku 2021 na rok 2022 - na podstawie zatwierdzonego Planu finansowego na 2022 r.  - AKTUALIZACJA

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Ochrona fizyczna osób i mienia usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 333 000,00 zł IV kwartał 2021 r.
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 521 500,00 zł IV kwartał 2021 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2021.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 230 000,00 zł III kwartał 2021 r.
2. Zakup komputerów przenośnych /komputerów All-in-One/stacji ThinClient dostawy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 396 000,00 zł III kwartał 2021 r.
3. Zakup macierzy dyskowej. dostawy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 450 000,00 zł III kwartał 2021 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2021.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.
usługi zapytanie o cenę 420 000,00 zł IV kwartał 2020r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Targowej 35,
ul. Kopcińskiego 58 oraz
Wydawniczej 8 i 12.
usługi usługi społeczne 320 000,00 zł IV kwartał 2020 r.
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 350 000,00 zł IV kwartał 2020 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020. 

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 396 743,19 zł IV kwartał 2019 r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz Wydawniczej 8 i 12. usługi usługi społeczne 263 369,55 zł IV kwartał 2019 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2019, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi zapytanie o cenę 390 000,00 zł IV kwartał 2018 r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz Wydawniczej 8 i 12. usługi usługi społeczne 260 000,00 zł IV kwartał 2018 r.
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 1 850 000,00 zł IV kwartał 2018 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2018, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów ŁOW NFZ usługi Przetarg nieograniczony 450 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia ŁOW NFZ usługi Procedura zgodna z art. 138o ustawy Pzp 300 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
3. Świadczenie usług pocztowych usługi Przetarg nieograniczony 1 150 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
4. Remont obiektów ŁOW NFZ w Łodzi roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł II kwartał 2018 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2017, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów ŁOW NFZ usługi Przetarg nieograniczony 400 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia ŁOW NFZ usługi Procedura zgodna z art. 138o ustawy Pzp 350 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
3. Świadczenie usług w zakresie udzielania informacji telefonicznej usługi Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
4. Remont pomieszczeń ŁOW NFZ przy ul. Wydawniczej 8, remont pomieszczeń piwnicznych i drzwi wejściowych w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 oraz remont ogrodzenia terenu ŁOW NFZ roboty budowlane Przetarg nieograniczony 317 000,00 zł II kwartał 2017 r.

Źródło: Wydział Organizacyjno-Administracyjny