Dyrektor ŁOW NFZ: Artur Olsiński

p.o. Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych: Aneta Zapart

p.o. Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych: Małgorzata Jurczyńska

 

Terminy przyjęć interesantów w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • dyrektorzy ŁOW NFZ   - czwartek godz. 9.00 - 13.00

  • naczelnicy wydziałów  - czwartek godz. 9.00 - 11.00

  • naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców - wtorek godz. 10:00-12:00

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Rzecznik Prasowy