Skip to main content

Udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych

08.04.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT od dnia 7 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia

Źródło: Centrala NFZ