Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021 poz. 745) istnieje możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego umów roku 2020 z 18 miesięcy do 24 miesięcy.

 

Na wniosek Świadczeniodawcy (wyłącznie elektroniczny), okres rozliczeniowy wcześniej przedłużony do 30 czerwca 2021r., może zostać przedłużony po raz kolejny do dnia 31 grudnia 2021r. Wnioski można składać tylko do umów z 18 miesięcznym okresem rozliczeniowym.

 

Decyzja o kolejnym przedłużeniu okresu rozliczeniowego będzie skutkowała uzyskaniem systemu narastającego rozliczenia umowy w roku 2021 w okresie styczeń – grudzień.

 

Elektroniczny wniosek należy przekazać, tak jak poprzednio, przez Portal Świadczeniodawcy.

 

Powyższy komunikat wiąże się ściśle z komunikatem z dnia 14 maja 2021r. (Przedłużenie umów do 31 grudnia 2021r.) mówiącym o publikacji w Portalu Świadczeniodawcy porozumienia dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 31 grudnia 2021r. w wymienionych w komunikacie rodzajach świadczeń.

 

Ubieganie się o przedłużenie okresu rozliczeniowego do 31 grudnia 2021r. będzie możliwe po dopełnieniu formalności związanych z przedłużeniem okresu obowiązywania umów do 31 grudnia 2021r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy