Skip to main content

Odwołanie postępowania konkursowego 05-21-000162/AOS/02/1/01

02.08.2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 172/21 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 2 sierpnia 2021 r. działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii ogłoszonego w dniu 19 lipca 2021 r. o numerze:

• 05-21-000162/AOS/02/1/01

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858).


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej