Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych na potrzeby wyceny świadczeń „Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego”.

Dane dotyczą kosztów poniesionych przez podmiot leczniczy w roku 2021 w związku z realizacją świadczeń leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego we wszystkich wskazaniach w jakich były wykonywane (prostatektomii, histerektomii, wycięcia jelita grubego i innych).

Więcej Informacji znajdziesz TUTAJ

Źródło: Centrala NFZ