W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 maja 2022 r. przypominamy o trwającym badaniu stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Przeczytaj komunikat Centrali NFZ

 

Źródło: Centrala NFZ