Skip to main content

Perinatalna opieka paliatywna - zawarcie umowy na realizację świadczeń z Fundacją Gajusz w Łodzi

25.07.2022

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na terenie województwa łódzkiego umowę na udzielanie świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej realizuje Fundacja Gajusz w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 87.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 262) świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

 1. porady i konsultacje lekarskie w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym;
 2. porady psychologa w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym;
 3. koordynację opieki przez:
 • zapewnienie współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego lub porady specjalistycznej,
 • zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko,
 • zapewnienie współpracy z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki,
 • poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku,
 • przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka,
 • zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Świadczenie realizowane jest do 28. dnia po porodzie na rzecz:

 • rodziców dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,
 • noworodków, zgodnie z kryteriami kwalifikacji do leczenia określonymi w załączniku nr 1 cz. III do rozporządzenia

Podstawą rozliczenia świadczeń w ramach perinatalnej opieki paliatywnej na rzecz rodziców dziecka będącego w fazie prenatalnej i tegoż dziecka, są wskazania medyczne opisane na skierowaniu wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej