W przypadku nieobecności kierownika apteki/punktu aptecznego, trwającej powyżej 30 dni, apteka/punkt apteczny przedkłada w tutejszym Oddziale NFZ kopię powiadomienia złożonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U.2002.187.1565), wraz z potwierdzeniem przyjęcia przedmiotowego powiadomienia do wiadomości przez WIF.

 

Apteka/punkt apteczny wraz z ww. dokumentem przedkłada także:

 

W przypadku wystawienia przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pisma w sprawie akceptacji osoby pełniącej obowiązki zastępcy kierownika apteki/punktu aptecznego, podmiot prowadzący przedkłada przedmiotowe pismo w ŁOW NFZ.

 

Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny zgłasza osobę pełniącą obowiązki zastępcy kierownika w ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego (Portal NFZ).

 

W związku ze zgłoszeniem osoby zastępującej kierownika nie ma konieczności aneksowania umowy na realizację recept.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93

Stan na dzień: 17 września 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami