W związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 14 kwietnia 2015 r. wszystkie sprawy związane z obsługą umów upoważniających do wystawiania recept na realizację refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych prowadzone będą na sali obsługi przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami