Wydział Gospodarki Lekami informuje, że od dnia 6 marca 2017 roku stanowisko obsługi aptek/punktów aptecznych na Sali Obsługi przy ul. Kopcińskiego 56, znajduje się w pok. 14A.

  • Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz cesje przyjmowane są w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00.

  • Dokumenty dotyczące rejestracji aptek/punktów aptecznych, zawierania, aneksowania bądź rozwiązywania umów na realizację recept refundowanych (formularze wniosków o zawarcie umowy o wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na receptę) przyjmowane są na Sali Obsługi mieszczącej się przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi w pok. 14A w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorki w godzinach 8-18.

  • Wszystkie dokumenty można również przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

Kontakt: 42 275 40 16

Źródło artykułu: Wydział Gospodarki Lekami