Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2020., poz. 690).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 zpóźn. zm) § 19 otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”.

W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone dopuszcza się stosowanie przez kolejne 12 miesięcy druków recept zawierających opis w miejscu osoby wystawiającej receptę: „dane i podpis lekarza” lub „dane i podpis pielęgniarki lub położnej”.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami