Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje mieszkańców Bełchatowa, że z dniem 29 lutego 2016 r. została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze Świadczeniodawcą: Opieka Rodzinna – Pielęgniarki Środowiskowe w Bełchatowie ul. 19 stycznia 14.

Źródło: delegatura w Piotrkowie Trybunalskim